ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పింఛన్ల పెంపు :

వచ్చే నెల నుంచి నెలవారీ పింఛన్ల మొత్తాన్ని పెంచాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. పెంపుదల ఒక్కో వ్యక్తికి రూ. 2,750 అవుతుంది మరియు దీని వల్ల 62,000 మందికి పైగా ప్రయోజనం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఈ క్యాబినెట్ సమావేశంలో ప్రభుత్వ డబ్బును ఎలా ప్రజలకు వినియోగించాలనే నిర్ణయాలతో సహా ఇతర ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.

మంత్రులే విద్యార్థులకు ట్యాబ్‌లు అందచేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. వైఎస్ఆర్ పింఛన్ల పెంపు, సహాయ కార్యక్రమాల్లో మంత్రులు పాల్గొనాలని స్పష్టం చేశారు. గడప గడపకు కార్యక్రమానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు. అవినీతికి దూరంగా ఉండాలని మంత్రులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.