తాగిన మత్తులో ఈఫిల్ టవర్ పై నిద్రపోయిన టూరిస్టులు.. తర్వాత ఏమైందంటే..!

మందు తాగడం అలవాటు పడిన తర్వాత దానికి లిమిటేషన్స్ అనేవి క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ వస్తాయి. రోజు తాగే దాని కన్నా ఈరోజు కాస్త ఎక్కువ తాగేద్దాం అనుకుంటూ…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh