చికెన్ ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్….

చికెన్ ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్…. దేశంలో ధరలు పెరుగుతున్నాయి అంటే జనాలు చూసేదీ నిత్యావసరాల సరుకుల వైపు కాదూ. బంగారం, డీజిల్, పెట్రోల్ ధరల వైపే ఆ…