తారకరత్న చికిత్స కోసం బాలయ్య కీలక నిర్ణయం

తారకరత్న చికిత్స కోసం  బాలయ్య కీలక నిర్ణయం తారకరత్న ఆరోగ్యం విషయంలో బాబాయ్ బాలకృష్ణ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. నందమూరి తారక రత్న బెంగళూరు నారాయణ హృదయాలయ…