పార్లమెంటులో ఏం జరుగుతుందో ప్రజలు చూస్తున్నారు: అమిత్ షా

పార్లమెంటులో ఏం జరుగుతుందో ప్రజలు చూస్తున్నారు: అమిత్ షా పార్లమెంటులో చేసిన వ్యాఖ్యలను తొలగించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. పార్లమెంటు కార్యకలాపాల చరిత్ర ఈ విషయాన్ని స్పష్టం…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh