రేపు ఇళయరాజా కచేరీ ఆ రూట్లలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

రేపు ఇళయరాజా కచేరీ ఆ రూట్లలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు రేపు(ఫిబ్రవరి 26న) ఇళయరాజా హైదరాబాద్ నగరంలో సంగీత కచేరీ నిర్వహించనున్నారు. కచేరీని దృష్టిలో ఉంచుకుని హైదరాబాద్ నగరంలో…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh