గోరింటాకుతో ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలో తెలుసా..! అందంతోపాటు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందట..

ఇక గోరింటాకు అంటే కేవలం మహిళలకు పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే కాదు.. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలున్నాయి. అయితే ఈ గోరింటాను చేతులకు మాత్రమే కాకుండా.. తలకు…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh