అహ్మదాబాద్ లో హోలీ జరుపుకోవడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను – ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని

ఈ నెల 8 నుంచి 11 వరకు భారత పర్యటనకు వచ్చిన ఆస్ట్రేలియా ప్రధానికి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ స్వాగతం పలికారు. భారత్ కు వచ్చిన…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh