జగన్ కోసం ప్రజలకు చంద్రబాబు పిలుపు

జగన్ కోసం ప్రజలకు చంద్రబాబు  పిలుపు ఏపీ లో ప్రస్తుతం ఎన్నికల వేడి కనిపిస్తోంది. అన్ని పార్టీలు ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పటి నుంచి ఎన్నికల వ్యూహాలతో ముందుకు…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh