పవన్ కళ్యాణ్ కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన భీమవరం యమ్.ల్.ఏ

పవన్ కళ్యాణ్ కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన భీమవరం యమ్.ల్.ఏ 2019 నాటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఈ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh