కొత్త సచివాలయ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

    కొత్త సచివాలయ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన కొత్త సచివాలయంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.  నిర్మాణం తుది దశకు…