విశాఖ లో అత్యవసరంగా ముస్తాబువుతున్న భవనం ఎవరి కోసం?

విశాఖ లో అత్యవసరంగా ముస్తాబువుతున్న భవనం ఎవరి కోసం? విశాఖపట్టణం  ఆర్టీసీకి చెందిన భవనాన్ని అత్యవసరంగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు. ఈ భవనం ప్రస్తుతం శిథిలమై వినియోగంలో లేదు.…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh