కుటుంబ నియంత్రణ సర్జరీ చేయించుకున్న భార్యను గెంటేసిన భర్త ఎదుకంటే….

కుటుంబ నియంత్రణ సర్జరీ చేయించుకున్న భార్యను గెంటేసిన భర్త ఎదుకంటే…. అప్పటికే పది మంది పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన ఓ మహిళను ఆశా కార్యకర్తలు ఒప్పించి. కుటుంబ నియంత్రణ…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh