జంతర్ మంతర్ వద్ద భారత రెజ్లర్లు ఆందోళన

రెజ్లర్లు కేంద్ర క్రీడల మంత్రి అనురాగ్‌సింగ్ ఠాకూర్‌తో వారి సమస్యలను తెలిపేందుకు రెజ్లర్లు భేటి అయ్యారు. రెజ్లర్లు ముక్యంగా అధ్యక్షుడు బ్రిజ్‌ భూషణ్‌ శరణ్‌ సింగ్‌‌ను ఆ…