వాహనదారులకుగుడ్ న్యూస్ అక్కడ హెల్మెట్ లేకపోయినా జరిమానా లేదు

వాహనదారులకుగుడ్ న్యూస్ అక్కడ హెల్మెట్ లేకపోయినా జరిమానా లేదు వాహనదారులకు ఏపీ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. హెల్మెట్ లేని వారికి జరిమానాలు వేయకండి కౌన్సిలింగ్ మాత్రమే…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh