రైతన్నలకు గుడ్ న్యూస్ నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకి రూ.2వేలు

రైతన్నలకు గుడ్ న్యూస్ నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకి రూ.2వేలు  దేశ వ్యాప్తంగా రైతుఅన్నలు ఎదురు చూపులకు సమయం రానే వచ్చేసింది. అదే పీఎం కిసాన్ 13వ విడత…