పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త భారీగా తగ్గిన బంగారం

పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త భారీగా తగ్గిన బంగారం ఈ మద్య కాల౦లో  ఆకాశన్ని  అంటిన బంగారం ధరలు  ప్రస్తుతానికి తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. గడిచిన…