కోటి డౌన్‌లోడ్స్‌ చేరుకోనున్న ఎఫ్‌ ఫ్రీడం యాప్‌

కోటి డౌన్‌లోడ్స్‌ చేరుకోనున్న ఎఫ్‌ ఫ్రీడం యాప్‌ ఆన్‌లైన్‌లో జీవనోపాధి విద్యను అందిస్తున్న ఎఫ్‌ ఫ్రీడం యాప్‌ కోటి డౌన్‌లోడ్స్‌ మైలు రాయిని చేరుకుంది. 33 నెలల్లోనే…