హైకోర్టులో ఊరట లభించిన మాజీమంత్రి నారాయణ

హైకోర్టులో ఊరట లభించిన మాజీమంత్రినారాయణ మాజీమంత్రి నారాయణ కు హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. సీఐడీ  కేసులో నారాయణపై తొందరపాటు చర్యలు తీసుకోవద్దని హైకోర్టు  మధ్యంతర ఉత్తర్వులు విడుదల…