రామమందిరం, ఆలయాలు, మఠాలకు రూ.1,000 కోట్లు కేటాయించిన సీఎం

రామమందిరం, ఆలయాలు, మఠాలకు రూ.1,000 కోట్లు కేటాయించిన సీఎం ‘అద్భుతమైన’ రామ మందిరాన్ని బెంగళూరు సమీపంలోని రామనగర జిల్లాలోని రామదేవర బెట్ట (కొండ) వద్ద నిర్మిస్తామని కర్ణాటక…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh