రామమందిరం, ఆలయాలు, మఠాలకు రూ.1,000 కోట్లు కేటాయించిన సీఎం

రామమందిరం, ఆలయాలు, మఠాలకు రూ.1,000 కోట్లు కేటాయించిన సీఎం ‘అద్భుతమైన’ రామ మందిరాన్ని బెంగళూరు సమీపంలోని రామనగర జిల్లాలోని రామదేవర బెట్ట (కొండ) వద్ద నిర్మిస్తామని కర్ణాటక…