సీఎం కేసిర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షల తెలిపిన పలువురు ప్రముఖులు

సీఎం కేసిర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షల తెలిపిన పలువురు ప్రముఖులు నేడు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తన 69వ బర్త్ డేను జరుపుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర సాధన సమయంలో…