టీటీడీ పదవిని తిరస్కరించిన చాగంటికోటేశ్వరరావు గారు

ప్రముఖ ప్రవచన కర్త బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావును టీటీడీ ధార్మిక కార్యక్రమాల సలహాదారుగా ఏపీ ప్రభుత్వం నియమించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పదవికి సంబంధించి రెండు రోజులలో …

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh