మరోసారి అప్పు తెచ్చిన ఏపీ ప్రభుత్వం ఎన్ని కోట్లు అంటే ?

AP Govt :మరోసారి అప్పు తెచ్చిన ఏపీ ప్రభుత్వం ఎన్ని కోట్లు అంటే ? ఏపీ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మరి అప్పులకుప్పగా మారుతోంది. మంగవారం రోజు…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh