ఆంద్రప్రదేశ్ కొత్త రాజధాని తరలింపుకు డేట్ పిక్స్…

ఆంద్రప్రదేశ్ కొత్త రాజధాని తరలింపుకు డేట్ పిక్స్… ఆంద్రప్రదేశ్ ఏపీ నూతన రాజధాని రెడీ అయ్యేందుకు విశాఖ లో అడుగులు పడుతున్నాయి. విశాఖ నుంచి ఎప్పుడు పాలన…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh