ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పోలింగ్ తేదీ ఖరారు

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పోలింగ్ తేదీ ఖరారు…  కడప జిల్లా లో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పోలింగ్ తేదీ ఖరారు అయ్యింది.  కాబట్టి   ఎన్నికల నిర్వహణకు ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా…